Kinnermäen kylä on karjalainen mäkikylä. Se on säilynyt ehjänä kyläkokonaisuutena, jonka kaikki rakennukset edustavat perinteistä karjalaista rakennustapaa Asutusta alueella on ollut jo 1500-luvulta alkaen. Kinnermäen alkuperäinen väestö puhuu aunuksenkarjalaa eli livviä. Nykyisin kylän keskuksena on Smolenskin jumalanäidin tšasouna 1700-luvulta, sen ympärillä 17 asuinrakennusta, joista vanhimmat on rakennettu 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Alkuperäisinä säilyneine rakennuksineen Kinnermäki on Karjalan tasavallan kulttuurihistoriallisia suojelukohteita.

Kinnermäen etnokulttuurikeskus sijaitsee perinteisessä, restauroidussa hirsitalossa. Keskuksessa on pysyvä kylän historiasta kertova näyttely. Keskus järjestää opastettuja kierroksia kylään ja tarjoaa myös majoitus — ja ruokailupalveluita. Keskuksen emäntänä toimii Nadja Kalmykova (+7921 2262049).