Kansallisten kulttuurien ja kansanomaisen luovantyön Keskus on alkanut omaa toimintaan vuonna 1992 kolmen suomalais-ugrilaisten yhteiskunnallisten järjestöjen ja Karjalan Tasavallan kulttuuri — ja yhteiskuntasuhdeministeriön aloitteista. Keskus säilyttää, kehittää ja tekee tunnetuiksi Karjalan Tasavallan elävien kansojen kieliä ja omaperäisiä kulttuureja. Keskus tekee yhteistyötä 33 kansalliskulttuuristen yhteiskunnallisten järjestöjen yhteydessä. Keskuksessa on toiminnut 21 luomisyhteisöä.