Šoutjärvi on kylä Karjalan tasavallan Äänisenrannan piirissä. Se sijaitsee 84 km: n päässä Petroskoista kaakkoon Äänisen rannalla. Šoutjärvessä asuu pohjoisvepsäläisiä. Šoutjärvi on Äänis-Vepsän suurin kylä ja hallinnollinen keskus.

Šoutjärven etnokulttuurikeskus

Šoutjärven etnokulttuurikeskus toimii Rjurik Loninille nimetyssä Šoutjärven Vepsän etnografisessa museossa. Talo on rakennettu 1800-luvun alkupuoliskolla paikalliselle rikkaalle talolliselle Ivan Melkinille. Melkinin talo on oivallinen esimerkki vepsäläisestä puurakennustaiteesta.

Vuosittain täällä vierailee noin 12000 kävijää. Vierailijat voivat tutustua varakkaan vepsäläisen perheen asumistapaan 1800-luvulla sekä museon kokoelmiin. Museo järjestää pyydettäessä työpajoja, luentoja, juhlia, kävely — ja bussikierroksia, joiden yhteydessä saadaan tietoa Vepsän historiasta, alueen maantieteestä, perinnekulttuurista, rakennusperinteestä sekä käsityötaiteesta.

Tutustumiskäynneillä ja — kierroksilla sekä työpajoissa hyödynnetään modernia tietoteknologiaa. Koululaiset saavat lisätietoutta alueen historiasta, maantieteestä ja kirjallisuudesta. Museon kulttuuritarjonta on myös aikuisille kiinnostavaa.