Alueiden välinen festivaali Vepsäläinen satu

Ensimmäistä kertaa Vepsäläinen satu — juhla pidettiin vuonna 2011. Heti alkuun se sai lasten ja nuorten sekä vepsäläisten kylien huomiota puoleensa. Festivaali tavoitteena on lasten taiteellisten kykyjen kehittäminen omaan kulttuuriin liittyvän kirjoittamisen ja suullisen ilmaisutaidon kehittämisen kautta. Tapahtuma tukee kielen käyttöä perheissä sekä kiinnostuksen lisäämistä vepsäläistä kulttuuria sekä vepsän kieltä kohtaan.

Kilpailuun hyväksytään kirjoituksia ennakkoon tarjotusta aiheesta vepsäksi ja venäjäksi.