Etnokeskuksen yhtevystiijot

Jessoilan kylän kul’tuurutaloi

Karjalan Tazavaldu, Jessoilan kylä, Okt’abrskaja — piha, 11

e-mail:mku-kdo-esp@yandex.ru

Piälikkö Svetlana Nikolajevna Vsevolodova

Telefon: 8 (814 56) 3 36 60.

Voit työndiä viestin online-formas. Etnokul’tuurukeskuksen ruadajat otetah yhtevytty sinuh kui vai voi teriämbi.
Täytä kai kohtat.