Pyhän Sroičan päivy

Pyhän Sroičan päivy on kylän kirikköpruazniekku. Sroičan päivänny Siämärven kyläs työ voitto tuttavuo erähäh igivahnah karjalazien perindöh. Kyläh pruazniekale tulou gost’ua da kyläläzien omua. Pruazniekkurahvas kävväh taloispäi taloih, gostitah, paistah. Kyläs keskilagevolpäi kuuluu muuzikku, rahvas gul’aijah, lapset syvväh magiedu, neidizet primietitäh brihoi. Rahvas voijah vediä karjalastu kruugua, luadie tuohes akkiloičusvehkehii, taluo piäle karjalaine ferezi da paidu da XXI vuozisual tundie, kui se oli ennevahnas.