Ruiskukat

Karjalankieline lapsien runohuon festivuali

(pietäh joga vuottu sulakuun jälgimäzenny pyhänpiän)

Festivuali keriäy nerokkahii lapsii Siämärven rannoilpäi. Lapset lugietah kuulužien runoilijoin runoloi karjalan kielel, myös paikallizien rahvahien runoloi da omii kirjutettuloi. Lapsen iänet, ku ruiskukkazet niityl, helläh da vaikuttajah kiännytäh meidy lapsusaigah, omah kodih.