Pualikan päivy

Päivy konzu lapsii tuttavutetah oman rannan istourieh da perindölöih sai nimen Pualikan päivy. Sidä pietäh Särgilahtes oraskuun keskipuolel.

Lapsien folklourujoukko «Nouzemu» jo enämbi kolmiekymmendy vuottu silmäl pidäy da akkiloiččou karjalazen muan istouriedu da rahvahan perindölöi. Eräs perindölöis on lapsien käyndy Särgilahteh sigäläzen rahvahan luo (kyläs on eletty karjalazii XVI vuozisuas algajen). Mi on pualikku? Mikse se pidi? Mindäh Särgilahtes suvaijah särgii? Sidä kaikkie da äijän midä muudu lapset paistah kylän rahvahanke. Buabat rakkahal sanellah lapsile omii neroloi da gostitetah heidy magieloil šipainiekoil da juotetah čuajul samvuaraspäi.