Vieljärvi on vahnu karjalaine kylä, kudai sijoittuu samannimizen järven päivännouzun rannale. Eläjiä kyläs on läs 1000 hengie. Kyläs ruadau Vieljärven souhozu, škola, päivykodi «Linduine», kul’tuurutaloi, poštu, tulipalosammutandan laitos.

Školan niemimual on Pyhän Il’l’an kirikkö, kudai nostettih rahvahan kerättylöih dengoih vuvvennu 2007. Kirikös pietäh sluužbua joga nedälii pyhänpiän, kaksi kerdua kuus pietäh liturgiidu, ristitäh lapsii, voijellah voimattomii, pajatutetah kuolluzii.

Joga vuottu Vieljärves pietäh «Kylän kižoi» da «Koivun päiviä». Kyläs vahnembi polvi vie pagizou karjalakse. Ei ni petties kyläs ruvettu luadimah Karjalan kielen kodii.

Vieljärvi on kuulužu ei vaiku omil pruazniekoil, ga omal čomal luonnolgi. Karjalan gost’at ihaillah meijän čupun järvilöi, moniluguzii lambiloi da suariloi. Meijän muat on kuulužat kalastajien keskesgi. Omah puoleh vedäy gribaniekkoi da marjuniekkoi meččygi. A kummih uskojat ainos voijah istuo da valvattua, konzu järven piäl ozutetahes tundemattomat lendäjät olendot.

Terveh tulgua Karjalan kielen kodih!

Monitoimikeskus «Karjalan kielen kodi» on ainavo tazavallas sotsiualu-kul’tuurukeskus, kudaman ruadokielenny rodieu karjalan kieli. Keskuksen omistajannu on Karjalan alovehelline yhteiskunnalline yhtistys «Karjalan kielen kodi», kudai miäriäy koin ruaduo. KKK: n piälimäzii ruadoloi on karjalan kielen kehittämine da paikallizen rahvahan elosluavun parandamine.

Täl aigua Karjalan kielen kodii vie nostetah, hos se ei ole vie lopussah valmis, sit jo pietäh pruazniekkoi, vastavuksii da paginkluubua. Koin kogonaine pindu on 500 nelikkömetrii. Sydämes huavatah luadie keitändyperti da ven’alaine päčči, sportuzualu, sobienpezoperti kyläläzih niškoi, opastuskluassu, perti, kus ruvetah ruadamah käziruadoloi, kahtes suures zualas toizel kerroksel suau pidiä seminuaroi, opastuksii, da nuorižoleirilöi, kus roitah sežo yötilat. Kyläläzet rahvas ylen äijäl autetah koin nostanduruadolois — kävväh subbotniekoile da autetah srojijoile.

Se on kunnivonhimoine projektu, kudai yhtisti iččeh ymbäri äijii rahvahii — Karjalan kielen kodiihäi kogonah nostetah rahvahan dengoih (rahvas annetah iče, dengua suahah piirualoin myöndäs da m. i. ), valdivon finansiiruičendua ei ole nivouse. Karjalan kielen kodi on pienen karjalazen kylän gost’uperti. Tiä työ voitto tuttavuo mieldykiinnittäjih ristikanzoih, kuulta Vieljärven tundemattomis lendäjis olendolois, opastuo karjalan kieleh dai syvvä šipainiekkuagi. Terveh tulgua meile!