Regionankekskeine festival’ ”Vepsläine sarn”

Ezmäižen kerdan «Vepsläine sarn»-konkurs oli tehtud vodel 2011. Sihe kingitadihe homaičust kut lapsed muga i aigvoččed vepsläižiš posadoišpäi. Festivalin päzj — kehitoitta lapsil el’gendust, mi om kodiman kul’tur, kut kehitoitta ičeze paginmahtoid, kut udessündutada tahtod pagišta kodiman kelel kodiš. Se kaik libutab vepsläšt kul’turad eläjiden hengiš.

Konkursan aigan voib nägištada spektaklid vepsän kelel, kulištada runoid da sarnoid vepsän i venän kelil sen teman mödhe, mitte om valitud konkursan täht.