Regionaline ”Vepsläižed kalitad”-festival’

Vodel 2009 Šoutjärves oli tehtud «Vepsläižed kalitad»-festival’. Siloi posadaha tuli äi adivoid Petroskoišpäi, kudambad iče paštoiba todesižid kalitoid todesižiš päčiš. Skancoid ei mahttud tehta, no oli äi ilod i ihastust… Pašttihe kalitoid, magedoid pirgoid, plotuid, bolpirgoid, kürzid, kurnikoid…

Kaikuččen rahvahan paštatesed, keitmižed, jomižed oma erazvuiččed. Nene receptad sirttas pol’vespäi pol’vehe.

Mö kucum kaikid ühtneda mastar’-klassoihe i opetas paštmaha da keitmaha tradicionaližid, unikaližid sömižid da paštatesid.